Vznik IMS (ISŘ) ve společnosti ROLTECH spol. s r.o.

 

Počátkem roku 2003 se začali odběratelé stále více informovat, zda společnost vlastní certifikáty ISO.  Když  zájem Vás odběratelů neustával, rozhodl jednatel společnosti p. Petr Kinský, že uvedené certifikáty získáme.

 

Zhruba v polovině roku 2003 bylo zahájeno výběrové řízení na poradenskou firmu, která by nás na certifikaci připravila a vybudovala ve společnosti ISŘ (integrovaný systém řízení), který by zastřešil a provázal obě certifikované normy 9001 a 14001 do jednoho systému. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost QISO - Mirais s.r.o., která nás měla dovést až k certifikaci a harmonogram prací začal v listopadu 2003. Později se ale ukázalo, že QISO-MIRAIS neměla s touto integrací zkušenosti a najala si společnost EQ Servis. S její pomocí jsme v roce 2004 úspěšně završili certifikační audit u společnosti STAVCERT Praha a zavedený Integrovaný systém řízení od té doby neustále zlepšujeme.

 

V roce 2013 jsme provedli změnu a byli jsme certifikováni společností DQS Czech s.r.o. s platností certifikátů do r. 2016, od r. 2017 byla tato společnost odkoupena společností PRO-CERT s.r.o., která je nově naší certifikační společností.

 

Název systému ISŘ byl změněn na IMS (integrovaný systém managementu QMS a EMS). 

 

2018 Politikacertifikát 2017

ROLTECH spol. s r.o.
Copyright © 2014 ROLTECH spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno ve společnosti
CREATIVITY.CZ - 2014
CREATIVITY.CZ